Mogućnost nadziranja trajanja baterije

i statusa putem interneta

Detektori dima tvrtke Zenner omogućuju praćenje stanja putem interneta. Izvještaji o nekretnini se također mogu kupiti na web lokaciji Brunata Online. Možete odabrati koje parametre želite nadzirati i koliko često želite primati izvještaj.

Možete odabrati sljedeće:

  • Status baterije
  • Neispravni detektori dima
  • Deaktivirani detektori dima
Kako biste saznali više, obratite se našem odjelu Prodaje

Činjenice

  • wM-Bus ili LoRaWAN radio modul
  • Litijska baterija životnog vijeka trajanja do 10 godina
  • Šalje telegram najmanje jednom dnevno
  • Smanjuje intenzitet LED svjetla noću
  • Alarm jačine 85 dB

Daljinsko očitanje donosi

Vam više mogućnosti

Nadgledajte potrošnju imovine i omogućite stanarima nadgledanje vlastite potrošnje putem računala, tableta ili mobilnog telefona.

Saznajte više