Kalorimetri

Zelsius C5 IUF

Kompaktan kalorimetar visoke preciznosti i dugog životnog vijeka baterije.

Optuna H

Kompaktan kalorimetar bez pokretnih dijelova i s dugim vijekom trajanja baterije.

Zelsius C5 ISF

Kompaktan kalorimetar s visokom stabilnošću i dugim vijekom trajanja baterije.

Daljinsko očitanje donosi

Vam više mogućnosti

Nadgledajte potrošnju imovine i omogućite stanarima nadgledanje vlastite potrošnje putem računala, tableta ili mobilnog telefona.

Saznajte više