Naša rješenja

Voda

Ako povjerite Brunati obračunavanje potrošnje vode, možete biti sigurni da će raspodjela troškova biti obavljena na siguran način, transparentno i u skladu s aktualnim propisima. Odabirom Brunate kao stanar ćete uvijek biti informirani o promjenama u mjerenju vode u vašoj stambenoj zgradi.

Nije samo riječ o jamstvu pravedne raspodjele troškova vode kroz obračun i individualnu naplatu: koristeći Brunata Online, stanari mogu uvijek biti upućeni u svoju individualnu potrošnju. Svijest osobne potrošnje pridonosi usvajanju koncepta održivosti uz uštedu troškova kako za stanara tako i za cijelu zgradu.