Naša rješenja

Energija

Naša rješenja osiguravaju optimalnu upotrebu energetskih resursa.

Odabirom Brunate osigurat ćete proizvode i usluge koji zadovoljavaju uvjete za energetsku učinkovitost.

Energetska ušteda potencijalno je velika kada upravitelji i distributeri energije obraćaju pažnju na optimizaciju energije u zgradama kojima upravljaju. Korištenjem rješenja Brunata, raspodjela troškova grijanja i tople vode može se prikazati na jednostavan, jasan i neposredan način. Tako je lakše na vrijeme riješiti probleme kada se pojave, garantirajući stanarima maksimalnu udobnost grijanja i tople vode uz optimalno korištenja energije. Sve to u korist stanara i samog sustava grijanja.