Pravila o privatnosti

Pročitajte o našoj politici privatnosti

i korištenju kolačića

Vašu privatnost

shvaćamo ozbiljno

U Brunati ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših podataka. Zato uvijek radimo na osiguravanju transparentnosti u pogledu upravljanja podacima.

Pročitajte naša pravila o osobnim podacima

Brunata kao

procesor podataka

U Brunati uvijek radimo sve što možemo za sigurnu obradu podataka u skladu s važećim zakonodavstvom i propisima. Kao dio nove Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018., sklopili smo ugovor o obradi podataka između Brunate kao procesora podataka i naših kupaca kao kontrolora.

Ugovor o obradi podataka preduvjet je kao i uvjeti prodaje i isporuke Brunate.

GDPR

izjava

Brunata A / S ima ulogu procesora podataka za značajan broj kupaca koji su odgovorni za kontrolu podataka kako je definirano u GDPR-u. Kontrolori podataka moraju biti u mogućnosti pružiti jamstva potrebna za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera tako da obrada podataka udovoljava zahtjevima opće uredbe o zaštiti podataka (EU uredba 2016/679).

Na temelju godišnjeg izvještaja DPO-a, uprava je pripremila ovu GDPR izjavu.