Zakonodavstvo

4. listopada 2012. godine 27 država članica EU potpisale su sporazum o obvezujućim ciljevima uštede energije: proizašla je Direktiva o energetskoj učinkovitosti (DEE 2012/27/EU).

Direktiva proizlazi iz želje za postizanjem cilja od 20% uštede energije u potrošnji primarne energije do 2020. godine. Procjena Europske komisije pokazala je da se taj cilj nikad neće postići bez daljnjih mjera uštede energije.

Prema Direktivi, sve države članice EU trebale su uvesti pojedinačne mjerne sustave za daljinsko grijanje i hlađenje, električnu energiju, prirodni plin i toplu vodu najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

U nastavku navodimo neke primjere mjera energetske učinkovitosti:

  1. U stambenim zgradama sa daljinskim grijanjem ili centralnim grijanjem potrebno je koristiti brojila ili individualne brojače topline za individualno mjerenje potrošnje grijanja
  2. Obračunavanje se vrši najmanje jednom godišnje. Dodatni podaci o naplati bit će isporučeni najmanje dva puta godišnje
  3. Krajnji korisnik mora moći usporediti trenutnu i noviju potrošnju s prethodnim
  4. Krajnji korisnik mora biti obaviješten o energetskoj učinkovitosti, profilu upotrebe i energetskoj i opremi
  5. Individualna potrošnja tople vode mora biti određena na temelju brojila, ako je to tehnički izvedivo i isplativo.

Direktiva EU stavlja posebnu pozornost na mjerenje i prikaz potrošnje, što je temeljno za pokretanje savjesnog ponašanja, što upravo radi Brunata. Naša interna istraživanja pokazala su da svijest o osobnoj upotrebi i potrošnji dovodi do smanjenja troškova za 40%. Tim padom potrošnje postiže se ogroman doprinos zaštiti okoliša.

Za više informacija Direktiva EU ovdje. Možete nam se također obratiti za više informacija o primjenjivim zakonima i tehničkim propisima.

Hrvatska podružnica nalazi se ovdje.