Dobijte jasniji i precizniji pregled naših usluga i rješenja.

Saznajte više

Ostvarite jednostavnost i sigurnost svakodnevnog života s Brunata naprednom tehnologijom.

Saznajte više

Inteligentna Brunata mreža pruža potpun pregled potrošnje te štedi resurse i okoliš.

Saznajte više

Naša

rješenja

Brunata nudi potpun paket opcija na temelju kojih možete kreirati i proširiti vlastito rješenje.

Saznajte više

Potrošački račun

Usluge

Mjerila

IoT